Eco-Δέλτα

Ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης σε Πολιτιστική Γνώση και Έκφραση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα επιμορφωτικά σεμινάρια για το πρόγραμμα «Αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών και Μυθολογικών Χαρακτηριστικών του Δέλτα Πηνειού και της ευρύτερης περιοχής του» – Ecodelta, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ, Παλαιολόγου 19 στη Λάρισα και στο Δημοτικό Σχολείο Ομολίου. Οι 40 ωφελούμενοι των Δήμων Λαρισαίων, Τεμπών και Αγιάς, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα Πολιτιστικής Γνώσης και Έκφρασης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά την εξοικείωση των ωφελουμένων με την έννοια της Κουλτούρας και του Πολιτισμού και την επιμόρφωσή τους στην Πολιτιστική Γνώση και Έκφραση, που αποτελεί τη μια από τις 8 βασικές ικανότητες που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (European Reference Framework – ERF), ως η «η εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών, και συναισθημάτων σε ένα φάσμα μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών».
Το πρόγραμμα Ecodelta περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην επιλογή, κατάλληλη προετοιμασία, κατάρτιση, επιμόρφωση, συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση, ολοκληρωμένη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 80 ανέργων των Δήμων Λαρισαίων, Τεμπών και Αγιάς, με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους σε περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς τομείς.

Βιωματικό ταξίδι επιχειρηματικής διερεύνησης στο Δέλτα του Πηνειού

Στα πλαίσια της επαγγελματικής συμβουλευτικής– Mentoring, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών και Μυθολογικών Χαρακτηριστικών του Δέλτα Πηνειού και της ευρύτερης περιοχής του» – Ecodelta, με απώτερο στόχο την προβολή της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα του Πηνειού και την τουριστική αξιοποίηση και ανάπτυξή του, πραγματοποίησαν ένα βιωματικό «ταξίδι» επιχειρηματικής διερεύνησης για τις δυνατότητες ανάπτυξης του τόπου και της περιοχής, αλλά και των ίδιων των συμμετεχόντων.

Ειδικότερα, πρόκειται για μία βιωματική προσέγγιση στην ευρύτερη περιοχή του Κισσάβου και Δέλτα Πηνειού που μέσα από ένα κύκλο θεωρητικής ξενάγησης αλλά και συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δούνε τις δυνατότητες του πεδίου δράσης, τις δυνατότητες ανάπτυξης του τόπου και της περιοχής. Μέσα από δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης, ξενάγησης και γνωριμίας με το φυσικό περιβάλλον. Απώτερος σκοπός της δράσης, ήταν να αποτυπωθούν τα «κρυφά» συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, αναδεικνύοντας τα σε «προϊόντα».

Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό της δράσης, παρακαλώ μεταβείτε στα Στιγμιότυπα.

Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του Πρόγράμματος Κατάρτισης

Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ.

Έναρξη Σεμιναρίων Κατάρτισης

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια επιμόρφωσης σε ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας για το πρόγραμμα «Αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών και Μυθολογικών Χαρακτηριστικών του Δέλτα Πηνειού και της ευρύτερης περιοχής του» – Ecodelta. Επιπλέον, ξεκίνησε η υλοποίηση των σεμιναρίων κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ, Παλαιολόγου 19 στη Λάρισα, στο Δημοτικό Σχολείο Ομολίου και Πυργετού.
Οι 80 ωφελούμενοι,
των Δήμων Λαρισαίων, Τεμπών και Αγιάς, καταρτίζονται σε θέματα «Επαγγέλματα Δημιουργικού Τομέα (Creativity Sector) και Σύγχρονες Μέθοδοι Παραγωγής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων» και «Διαχείριση πολιτισμικών πόρων - Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων».

 Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να παράσχει στους ωφελούμενους όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις της επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριοποίησής τους στους τομείς της ανάδειξης και αξιοποίησης πολιτισμικών πόρων, στον τομέα της παραγωγής, προώθησης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στο πλαίσιο του δημιουργικού τομέα και της πολιτισμικής οικονομίας, καθώς και τοπικών προϊόντων που αναδεικνύουν-ενισχύουν την τοπική πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα χρειαστούν οι ωφελούμενοι που θα δραστηριοποιηθούν στις επιχειρήσεις διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς επίσης και σε παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής προϊόντων.

 Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος, αφορούνε γνώσεις για τις έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας, της πολιτισμικής οικονομίας, τις έννοιες του δημιουργικού και πολιτισμικού τομέα, δεξιότητες ως προς την οργάνωση, διαχείριση, συντονισμό πολιτιστικών σχεδίων και διαδικασίες ταυτοποίησης, πιστοποίησης και σήμανσης οικολογικών και βιολογικών προϊόντων, στάσεις ως προς τη δραστηριοποίησή σε τομείς της ανάδειξης και αξιοποίησης της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας και απόκτηση πολιτισμικής αγωγής.

 Παράλληλα με τα σεμινάρια κατάρτισης υλοποιούνται οι ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης. 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε:

 Bee Group 2410-554045, Κωστούλα Κατερίνα

ΚΕΕ ΔΗΜΗΤΡΑ 2410-554026, Μπίτη Ευαγγελία 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Αρχική